Gin

Gin är en spritdryck känd för sin medverkan i klassiska Dry martini och populära Gin och tonic. Ginens karakteristiska smak med enbär medför att den väsentligt särskiljer sig ifrån övriga klassiska basspriter. Namnet gin härstarmmar ifrån det nederländska genever, vilket i sin tur bygger på det latinska juniperus communis - vilket innebär just enbär.

Slumpa gin | Sök inom gin

Gin: apotekarnas bidrag

Gin är för många starkt associerat till England, men i själva verket var det i Holland som de första stegen mot dagens gin togs. En apotekare destillerade sprit som var blandad med enbär och skapade därmed den första genevern, ur vilken varianten gin kom att utvecklas.

Engelsmännen anammade snabbt den nya spritdrycken och började på 1700-talet producera sin egen variant; ginen. Inledningsvis var ginen främst populär bland arbetarklassen, men i slutet på 1800-talet blev den populär bland de brittiska officerarna - som sedermera kom att skapa en hel del idag klassiska drinkar och cocktails såsom Gimlet Cocktail.